ModlitbaNeprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný deň.
Nauč ma umeniu malých krokov. Urob ma dôvtipným a vynaliezavým, urob ma istým, aby som si vedel správne rozdeliť čas. Daruj mi jemný postreh, aby som pochopil, čo je prvoradé a čo druhoradé. Prosím o silu pre rozvahu a mieru, aby som životom len neblúdil, ale aby som si beh dňa rozumne rozdelil, aby som si všímal zábleskov svetla a výšin a aby som si aspoň tu a tam našiel čas pre krásny zážitok. Daj mi poznanie, že blúznenie v minulosti alebo budúcnosti, nepomáha ceste v pred . Pomôž mi, aby som to najbližšie prežil čo najlepšie a túto chvíľu prežil ako najdôležitejšiu a jedinečnú.
Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko. Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú samozrejmým doplnkom života, ktorými rastieme a zrejeme.
Pripomeň mi, že srdce často oponuje proti rozumu. Pošli mi v pravú chvíľu niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu v láske. Daj mi denný chlieb pre telo a dušu, prejav tvojej lásky, priateľskú ozvenu a aspoň občas pocit, že ma niekto potrebuje.
Vieš, ako veľmi potrebujem lásku. Daj, aby som k tejto najkrajnejšej, najťažšej, najriskantnejšej a najjemnejšej veci života dorástol. Prepožičaj mi nutné vnuknutie, aby som v správnom okamihu odovzdal balíček dobra, so slovami alebo bez nich, na správnom mieste.
Ochraňuj ma pred strachom, že by som mohol zmeškať život. Nedávaj mi čo si prajem, ale čo potrebujem.
Nauč ma umeniu malých krokov.

Antoine de Saint Exupery