„Hoci sa nikto nemôže vrátiť späť na začiatok a urobiť všetko inak, každý z nás môže začať odznova už dnes a dosiahnuť nový, lepší koniec.“


Tento citát rezonuje vo mne začiatkom každého roku. Mám rada toto obdobie. Som pozitívne naladená, plánujem, dávam si predsavzatia, vytyčujem si ciele...

Prelom rokov je ideálny čas (a dúfam, že aj pre mnohých z vás) na zhodnotenie uplynulého obdobia a na vytýčenie si nových cieľov. Ale takúto rekapituláciu si môžeme urobiť kedykoľvek. 
Hoci aj denne :-)

Ak za nami je úspešný rok (mesiac, týždeň, deň)...plný zážitkov, výsledkov, pozitívnych medziľudských vzťahov, finančného ohodnotenia, poďakujme sa. Je toho toľko, za čo môžeme byť vďační. Za každé ráno, za každý úsmev, za peknú melódiu..... za rodinu, za zdravie, že žijeme v relatívne pokojnej krajine...
Dobré spomienky sú ako studnička sviežej vody...vracajme sa v myšlienkach a často preciťujme VĎAČNOSŤ.
Ak máme za sebou nie najlepšie obdobie, POUČME SA z chýb a už sa nevracajme v myšlienkach. ODPUSŤME SEBE aj INÝM. Ak sme stratili milovanú osobu, treba ju pustiť...Ak sa zdržiavame v negatívnej minulosti prichádzajú choroby duševné a potom telesné. Nezabúdajme, že minulosť sa nedá zmeniť, dá sa z nej len poučiť.
Zmeniť môžeme iba našu budúcnosť. Tým čo robíme dnes, ako myslíme, cítime, s kým sa stretávame...
Hľaďme preto dopredu .......a bez strachu.
Strach je občas potrebný, aby nás chránil. Ale žiť v neustálom strachu vedie taktiež k chorobám. Strach z budúcnosti cítime teraz intenzívne okolo seba.....doba je neistá, ľudia prichádzajú o prácu, nevedia ako ďalej.....strach z budúcnosti zväzuje ruky. Strach je najväčším nepriateľom človeka. Bráni nám využiť možnosti, životnú energiu. Bráni nám, aby sme od života dostali to, po čom túžime...
Do budúcnosti musíme hľadieť s DôVEROU...pozitívne. Tu a teraz našimi myšlienkami a naším konaním formujeme našu budúcnosť. Tak prečo nevoliť pozitívnu budúcnosť?

Preto myslime a konajme len pozitívne veci. 
Viďme to dobro, čo existuje. A bude ho okolo nás stále viac. 
Učme sa od našich detí snívať. 
A ak zapracujeme na realizácii týchto snov, čaká nás nový, lepší koniec!