Pôst


Popolcovou stredou sa začína cirkevné pôstne obdobie.
Je to čas, kedy je prospešné spomaliť a zamyslieť sa nad smerovaním nášho Života.

Pôst nie je cieľ, pôst je cesta...
s odvahou po nej vykročme!

Treba si uvedomiť, že zmyslom tohto obdobia nie je hladovka, ale zmena zmýšľania a obrátenie srdca.
Zrieknime sa nezdravých jedál, negatívnych myšlienok, hnevu, kritizovania, posudzovania iných, pýchy, sebaľútosti, nevďačnosti, beznádeje a strachu.

A keďže aj počas pôstu je veľmi dôležitá rovnováha, prinášam kyticu odporúčaní.